SEED-konferencen: 'Education for Sustainable Development - Building Capacity and Empowerment' – maj 2005, CVU VEST

CVU VEST i Esbjerg afholdt den 19. - 21. maj 2005 konferencen ”Education for Sustainable Development – Building Capacity and Empowerment”. Konferencen blev til i samarbejde med Undervisningsministeriet, det østrigske Ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur samt DPU’s Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik.

Målet med konferencen var at optimere den virkning FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling har på de nationale uddannelsessystemer og at fremme uddannelsernes tilgang til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Konferencen fokuserede blandt andet på anbefalinger for national planlægning, implementerings- og evalueringsstrategier og på kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

På konferencen kunne man høre om ENSI- og SEED-netværkernes arbejde. I den forbindelse blev hæftet ”Kvalitetskriterier for ESD-skoler” præsenteret. Kvalitetskriterierne er resultatet af tredje del af arbejdet i det europæiske COMESIUS III-skolenetværk ”School Development through Environmental Education” (SEED). Kriterierne, der er oversat til ti sprog, er blevet til på baggrund af analyser af forskningsrapporter om ”Eco-School development”, der er skrevet af forskere og nationale repræsentanter fra 13 lande. Selve analysen udkom i september og kan downloades på CVU VEST’s hjemmeside under publikationer, hvor også kvalitetskriterierne kan findes.

Konferencen er blevet fulgt op af en rapport af Bjarne Bruun Jensen fra DPU, hvor han opsummerer konferencens konklusioner og anbefalinger og gør opmærksom på de spørgsmål og udfordringer tiåret byder på. Konferencens vigtigste konklusioner var at: 

  • DESD blev set som en spændende mulighed 
  • Deltagelsesbaseret og handlingsorienteret undervisningstiltag er vigtige 
  • Samarbejds- og partnerskabsforbindelser er frugtbare og vigtige elementer i skolernes arbejde med ESD 
  • Det er nødvendigt at ESD kommer ind i curriculum på alle niveauer 
  • Evaluering er vigtigt for at udviklingen får kvalitet og det er nødvendigt, at evalueringen reflekterer de basale værdier i ESD 
  • Internationale, globale og tværkulturelle emner er vigtige i ESD 
  • Læreruddannelse/professionsudvikling er afgørende 
  • ”Setting approach” (hel-skole tilgangen) er en brugbar ramme

Blandt udfordringerne nævner Bjarne Bruun Jensen at der mangler en fundamental forståelse af konceptet for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – en forståelse, der heller ikke findes på nationalt/ministerielt niveau. Da man på konferencen enedes om, at et af de overordnede mål med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er udvikling af handlingskompetence, stiller det desuden nogle krav til lærerne. De skal kunne udfordre og støtte eleverne og være i stand til at give dem den nødvendige indsigt og viden, som deres læringsprocesser kræver. Derfor ligger der også en vigtig udfordring i læreruddannelsen.

Bjarne Bruun Jensen betragter konferencen som et stort skridt fremad i processen med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, men gør også opmærksom på, at der stadig ligger meget arbejde og mange overvejelser forude.

Læs mere:

CVU VEST

"Kvalitetskriterier for ESD-skoler" (pdf1, pdf 2)

"Eco-schools:trends and divergences" (pdf1, pdf2, pdf3)

 

Bjarne Bruun Jensens rapport (pdf)

Made by Syneo