KRONIK i Information weekend 6.-7. august 2005

Bæredygtig eller bare dygtig?

I en kronik fra Øko-net stilles der skarpt på Danmarks rolle som global, bæredygtig aktør, og der fokuseres især på den manglende danske markering af FN’s seneste tiltag om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling de næste ti år.

Bæredygtighed skal integreres på alle uddannelsesniveauer, og værdigrundlag, læreplaner og lærekompetencer skal rettes ind efter bæredygtighedsprincipperne. Dette er grundstenen i FN’s tiårs plan, Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som blev vedtaget i 2002. I kronikken i Information diskuterer kommunikationsmedarbejder Christina Nielsen og sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net Danmarks rolle i FN’s resolution.
Kronikørerne sætter særligt fokus på, hvorvidt Danmark er en bæredygtig nation. Vi har udover FN-resolutionen tilsluttet os flere internationale samarbejder om uddannelse og bæredygtighed, men kronikørerne savner en markering af disse aftaler. Samtidig opfylder Danmark ikke alle de principper, som aftalerne indeholder, bl.a. at både offentlige og private virksomheder skal involveres, samt at ngo’er skal være et bindeled mellem befolkning og regering.

Der er ifølge det tværministerielle udvalg ikke midler til at udforme en national strategi for tiåret, så hvordan skal bæredygtighed blive integreret i læreplaner?”, problematiserer kronikørerne og fremhæver, at der blev brugt et stort antal midler til at markere præsident Bushs besøg i Danmark. Skribenterne mener ikke, at Danmark prioriterer bæredygtigt og finder samtidig heller ikke den nuværende uddannelsespolitik fremsynet i forhold til bæredygtighed.

Det er umiddelbart svært at se, hvordan de generationer, der uddannes til konkurrence, selvrealisering og forbrug, samtidig skal udleve begrebernes modsætning”, skriver kronikørerne og fremhæver, at Danmark i øjeblikket prioriterer rollen som aktør i de sager, medierne følger, højere end at sætte fremtidige mål for bæredygtighed.

Læs hele kronikken her (pdf) eller fra Informations hjemmeside.

Kronikken har desuden været bragt i Miljøsk nr. 40, 2005 samt i forkortet udgave i Pengevirke nr. 3, 2005, s. 25, der kan downloades fra Merkur's hjemmeside.

Under titlen ”Balanceakten” har Øko-net i samarbejde med billedhugger Jens Galschiøt skabt et skulpturelt symbol for tiåret. I tråd med de udfordringer, der knytter sig til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, synes de svajende bronzefigurer på toppen af 5-20 meter høje kulfiberstænger at være i konstant fare for at falde ned – med mindre de forstår og formår at kompensere for ubalancen.

Balanceakten blev udstillet på Kunstmessen Artville i Hellerup fra den 5.-7. august (og samtidig på Kongens Nytorv som blikfang for Artville). Læs mere om Balanceakten her (pdf).

Made by Syneo