Indspark til den danske nationale strategi for UBU

I 92-gruppen er der nedsat et udvalg, som arbejder omkring uddannelse og primært omkring FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Allerede i foråret 2004 tog 92-gruppen kontakt til daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs og opfordrede til, at der blev sat en forberedelsesproces i gang for tiåret. Blandt andet forslog 92-gruppen, at der blev nedsat en tværministeriel gruppe.

I 92-gruppens notat á 14. juni 2005 til den tværministerielle gruppe, opfordrer 92-gruppen blandt andet til, at der udarbejdes en fælles national strategi for tiåret for at sikre sammenhæng imellem de konkrete tiltag. 92-gruppen skriver: “Strategien bør blandt andet indeholde overordnede formål, succeskriterier, beskrivelse af konkrete tiltag, evalueringsmuligheder, samt et overblik over hvilke opgaver, der påhviler hvilke parter. Vi bidrager meget gerne med input til en sådan strategi.

Læs 92-gruppens notat (pdf).
Læs tidligere notat fra 92-gruppen om NGO’ernes uddannelsesindsatser (pdf).
Se også 92-gruppens hjemmeside.
Made by Syneo