Kvalitetskriterier for ESD-skoler

- en håndsrækning til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Finn Mogensen
I forbindelse med den internationale SEED konference om 10-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (DESD) i Esbjerg den 19. – 21. maj blev lanceret en publikation på 7 forskellige sprog – herunder på dansk – om kvalitetskriterier for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (ESD).

Publikationen er skrevet af Søren Breiting (DPU), Michela Mayer (INVALSI, Italien) og Finn Mogensen (CVU Vest) og er et af resultaterne af det europæiske COMENIUS III skolenetværk ’School Development through Environmental Education’ (SEED). Arbejdet i SEED er et konkret eksempel på aktiviteter i ENSI, et decentraliseret netværk af nationale myndigheder og forskningsinstitutioner. ENSI er en UNESCO partner under FN’s 10-år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (DESD).

Udgivelsen er uundværlig læsning for skoler, som ønsker at engagere sig i ESD. Den præsenterer en ufuldstændig liste over ’kvalitetskriterier’, der kan bruges som udgangspunkt for overvejelser, debat og yderligere udvikling i tilknytning til arbejdet med ESD blandt embedsmænd hos uddannelsesmyndigheder og skoleforvaltninger, lærere, skoleledere, forældre og elever.

I publikationen foreslås navnet ’ESD-skoler’ som et nyt udtryk, der er forskelligt fra de almindeligt brugte udtryk som ’øko-skole’ eller ’grøn skole’. Ved at bruge en ny betegnelse ønsker forfatterne at understrege, at der er tale om nye udfordringer for skoler, der ønsker at engagere sig i udvikling af ESD-undervisning.

Et sæt af kvalitetskriterier er i forfatternes øjne et instrument, som kan opsummere en ESD-filosofi udviklet i fællesskab af alle skolens parter. Den skal ikke anses for at være et redskab til ’kvalitetskontrol’, men som en mulighed for ’kvalitetsudvikling’, der er åben for fælles debat. Med denne opfattelse skal kvalitetskriterier give orientering og inspiration. De bør ikke forveksles med ’præstationsindikatorer’ og lignende. Et sæt kriterier kan betragtes som en ’oversættelse’ af fælles værdier, som er formuleret mere konkret og tættere på praksis, men ikke så foreskrivende og begrænsende som præstationsindikatorer.

Den foreslåede liste har dermed til formål at sætte gang i diskussionerne på skolen og blandt alle, der har en interesse i skolen, med henblik på at klarlægge de vigtigste mål og forandringer for at orientere skolens udvikling mod ESD. Et led heri er at udvikle skolens egen liste af kvalitetskriterier, der er tilpasset skolens situation og skolens ønsker om forandring.

I publikationen præsenteres kriterierne i 3 hovedgrupper:

  • Kvalitetskriterier vedrørende kvaliteten af undervisningen og læreprocesserne.
  • Kvalitetskriterier vedrørende skolen som organisation.
  • Kvalitetskriterier vedrørende skolens eksterne relationer.

Hver gruppe kriterier bliver i publikationen delt op i mindre områder. For hvert område findes der en kort baggrundsbeskrivelse af området og en præsentation af et antal kriterier. Hvert område bliver endvidere introduceret gennem et eksempel på skolepraksis, som giver en ide om, hvad kriterierne kan betyde i hverdagen. Eksemplerne er korte beskrivelser/historier inspireret af virkelige skoleeksempler samlet internationalt.

Publikationen vil være en hjælp og håndsrækning til skoler, der ikke har erfaringer med at arbejde med ESD, til at få en solid start og medvirke til at engagere alle nødvendige parter i processen. For erfarne ESD-skoler eller øko-skoler vil den støtte skolernes yderligere succesrige udvikling.

I skrivende stund er distribuering og salg af den danske version ikke klarlagt. Men information herom kan fås ved henvendelse til finn.mogensen@cvu-vest.dk eller breiting@dpu.dk

Made by Syneo