Internationale aktører

Her kan du læse om nogle af de internationale aktører i forbindelse med Uddannelse for Bæredgtig Udvikling.

UNESCO

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur. Det er UNESCO, der er hovedkoordinator for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Se deres side for tiåret her.

FEE

FEE står for Foundation for Environmental Education. Det er en verdensomspændende organisation med i øjeblikket 36 medlemslande. Hvert land er repræsenteret ved én organisation. Herhjemme er det Friluftsrådet. Fra 1. juli 2005 har sekretariatet hjemme i Friluftsrådet. Friluftsrådets direktør Jan Eriksen er valgt som præsident for en 4-årig periode.
FEE arbejder med miljøundervisning og miljøformidling. De står for følgende fem kampagner og projekter:

  • Blå Flag (Blue Flag)
  • Grønt Flag - Grøn Skole (Eco-Schools)
  • Young Reporters for the Environment
  • Skoven i Skolen (Learning about Forests)
  • Grøn Nøgle (Green Key)

ESD-J

Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development (ESD-J) er en sammenslutning af omkring 90 japanske ngo’er og 180 enkeltmedlemmer. Organisationen blev grundlagt i 2003 for at fremme FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, idet tiåret er blevet en realitet som følge af, at de japanske ngo’er og den japanske regering sammen kom med ideen under verdenstopmødet i Johannesburg i 2002. ESD-J arbejder for at fremme Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Japan. De samarbejder desuden med internationale organisationer og fungerer som Japans internationale kontakt for tiåret. Et af deres mål er at danne et internationalt netværk, der kan udveksle og dele information og således fremme den internationale implementering af tiåret.

Gaia Trust

Gaia Trust er en almennyttig organisation, der støtter initiativer, der arbejder hen mod et mere bæredygtigt og spirituelt samfund. Gaia Trust har blandt andet grundlagt en ny uddannelse i samarbejde med Global Ecovillage Network (GEN). Uddannelsen har titlen ”Ecovillage Designer Education” (EDE, Økosamfunds Designer) og dens curriculum er godkendt af både UNITAR og UNESCO. Foreløbig består uddannelsen af et fire ugers introduktionsforløb, men målet er, at det med tiden skal udvikle sig til en hel uddannelse. Om uddannelsen skriver GEN og Gaia Trust: ”The EDE is being introduced to the world at this time to complement, correspond with, and assist in setting a standard for the United Nations’ “Decade of Education for Sustainable Development – 2005-2014.” Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på www.gaia.org - eller ved at kontakte Hildur Jackson på tlf. 45 42 55 11.

 

 

 

Made by Syneo