Orientering på P1

Fra i dag af tilslutter Danmark sig FN’s internationale tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Hvordan det kan gribes an i praksis, bliver der talt om hele dagen på en konference på Christiansborg. Én af dem, der skal fortælle om erfaringer fra britiske skoler, er professor William Scott, der forsker i sammenhængen mellem uddannelse og miljø på universitetet i Bath.” Sådan indleder Karen Hjulmand sit indslag om konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære” i Orientering på DR´s P1, der lidt misvisende har fået overskriften ”Konference om økologi”. Konferencen er den danske åbningskonference for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og fandt sted den 10.-11. marts 2005.

William Scott fastslår i indslaget, at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ikke er en opremsning af viden omkring bæredygtig udvikling. Det er en helt ny måde at tænke på.

Med i indslaget er også Carl Lindberg, ordfører i den svenske Kommittén för Hållbar Utveckling, der fortæller om et praktisk eksempel på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fra en skole i Stockholm og desuden glæder sig over, at bestræbelserne på at indbygge bæredygtig udvikling i uddannelse nu spredes til hele verden.

Endelig fortæller Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder i Øko-net, om sine visioner for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Hør hele indslaget fra DR’s hjemmeside (under ”Konference om økologi”).

 

William Scott i samtale med Karen Hjulmand

 

Carl Lindberg i samtale med Karen Hjulmand

Made by Syneo